Arkivsøk skisser

Ved å åpne Arkivsøk (Excel-fil) nedenfor, kan du søke i tegnearkiver i perioden 2013 – 2016 basert på valgte filtre.

Fila er under utvikling og vil bli supplert med nye tegninger fra 2017 snarest.

Ved å klikke på «Link til tegning» får dere opp gjeldende tegning i pdf. 

Ta kontakt med Ole Jan på 46 95 14 47 dersom det er uklarheter eller spørsmål, – eller at det oppdages feil av noe slag.

Lykke til med arkivsøket!

Parkettkalkulator

Parkett kalkulatoren kan brukes til å beregne pris/tilleggspris for Boen produkter.
Benytt priser fra vedlagte Boen prisliste.
Det er viktig å opplyse om artikkel og nobb nr. ved evt. bestilling, produksjonsbeskrivelse og endringsmelding.

Mer info om BOEN parkett finner du her!

Forhandlerprisliste

Nye prislister kommer snart.

Leveransebeskrivelse

Konsmo Fabrikkers standard leveransebeskrivelse er oppdatert pr. 01.01.2020, og kan lastes ned her.

Teknisk informasjon

Her kan det lastes ned diverse informasjon som montereringsanvisninger mv.

30.04.2010:

Teknisk håndbok for I-Bjelker.
Her finnes opplysninger om hulltaking osv.

13.12.12:

Nye bjelkelagstabeller.
Skriv om «Krav til tilgjengelighet»
Quick guide om uavhengig kontroll.

16.02.15:

Teknisk godkjenning Konsmohus veggelementer.

Indeks

Prisstigning regnes iht. SSB indeks for eneboliger i tre.

Byggearbeider untatt stein-jord og sementarbeider.

Prisstigning påløper frem til leveranse av 1. lass finner sted.

Skjemaer

Her kan du laste ned skjemaer for bestilling av:

  • Tegne og kalkyleoppdrag
  • Bestilling av bolig
  • Produksjonsbeskrivelse
  • Endringsmelding
  • Kalkyleskjema for elektriker leveranser

Klikk på linken nedenfor for ønsket skjema.

Produksjonsplan

Oppdatert produksjonsplan vil ligge her.

Event. spørsmål rettes til produksjonsavdelingen ved Tore Vrålstad, tv@konsmohus.no, tlf. 38 28 13 20.

Produksjonsbeskrivelse

Vennligst benytt denne produksjonsbeskrivelsen.

Produksjonsbeskrivelsen fylles ut og sendes på e-post til oppdrag@konsmohus.no sammen med bestilling av boligen.

Produksjonsbeskrivelsen bes sendt som vedlegg til e-post da vi benytter denne i produksjonen av arbeidstegninger.

Ved endringer som fremkommer før arbeidstegning er laget ber vi om at ny korrigert beskrivelse med endret dato blir sendt oss for innlegging på arbeidstegninger.

Dette vil sikre at gjeldende produksjonsbeskrivelse er påført arbeidstegning og redusere faren for feilleveranser.