VI BYGGER SLIK DU ØNSKER

Vi kommer på gratis tomtebefaring og snakker med deg om ditt drømmehus

Vi bistår med vurderinger om muligheter ut fra tomteforhold, reguleringsbestemmelser, dispensasjoner, fradeling, kostnader etc.

Vi tegner og bygger slik du ønsker selv om din «drømmebolig» enda ikke er blant våre hustyper

Vi fremkommer med tilbud uten kostnad og forpliktelse for deg

Vi bistår etter avtale med alt fra fradeling av tomt og helt fram til ferdigattest på huset

VÅR HISTORIE

Konsmo Fabrikker AS er leverandør av hus, hytter, flermannsboliger, leilighetsbygg, skoler, barnehager, anleggsmoduler og andre ulike byggeprosjekter. Bedriften ble etablert i 1978, og fremstår i dag med solid og god økonomi, samt et eierskap med langsiktige målsetting. 

Vi innehar både kompetanse og erfaring til å være en kvalitetsleverandør i alle ledd. Kravet til kvalitet er ufravikelig for Konsmo Fabrikker. Vi setter vår ære i kvalitet på alle de felt hvor kvalitetsbegrepet har en mening. Erfaringen har vist at det er de som allerede har bygd Konsmo Hus som er våre beste ambassadører og selgere. Spør en som har bygd Konsmo Hus, pleier vi å anbefale.

Vi har to produksjonskonsepter betegnet som Konsmo Hus og Konsmo Modul:

Konsmo Hus

Elementbasert byggesystem, som i hovedsak er benyttet til hus, men også til hytter, garasjer, leilighetsbygg, barnehager, skoler og andre typer bygg/prosjekter.  Elementer, takstoler og bærende konstruksjoner produseres innendørs under optimale og tørre forhold, og er underlagt strenge rutiner og kvalitetskontroll.  Yttervegger er ferdig kledd utvendig, med vinduer og dører montert. Isolasjon og innvendig innredningsarbeid skjer tradisjonelt på byggeplass etter at huset er tettet og tørt.  Vi mener vårt system er en kvalitetssikring i forhold til flere parametre.  Ikke minst en fordel ved at huset blir fort reist og tett på byggeplass, med redusert tørke- og byggetid.

Konsmo Modul 

Ferdige moduler med tekniske installasjoner produsert under streng kvalitetskontroll i vår fabrikk på Konsmo.  Modulene monteres og kobles sammen på byggeplass.  Modulene våre brukes til leilighetsbygg, barnehager, skoler, kontorbygg, forlegninger og anleggsrigger.  Vi kaller det «skreddersydd hurtighet».

Våre kunder 

Privatpersoner, offentlig sektor, samt profesjonelle utbyggere og aktører. Vi har hatt flere større prosjekter, nasjonalt og internasjonalt, i nært samarbeid med andre entreprenører og utbyggere. Dersom du er interessert i komplett leveranse eller delleveranser som byggesett, elementer, takstoler eller byggevarer: Ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon, og utfordre oss gjerne med en forespørsel. 

Annet

Bedriften har innført kildesortering i produksjonen, og produksjonsanlegget oppvarmes med gjenvinning av avfall. Produksjonssystemene våre er typegodkjent av SINTEF, og underlagt årlig kontroll. Konsmo Fabrikker AS innehar sentral godkjenning og er medlem av Boligprodusentenes Forening.  Vi er også godkjent lærebedrift, og ønsker å gi vårt bidrag for å utdanne morgendagens fagfolk.

Med Konsmohus får du så mye mer

Vi kommer på gratis befaring og snakker med deg om din boligdrøm. I forkant hjelper en arkitekt deg gratis med å designe og tilpasse boligen etter dine behov og ønsker.

Vi tar søknadsprossen helt fram til ferdigattest på huset.

Konsmohus produserer boligen innendørs i tørre omgivelser. Din nye bolig transporteres ut til byggeplass, heises på plass og lukkes på få dager. Dette gir forutsigbarhet, kvalitet og trygghet.

Kontakt en av våre boligkonsulenter for mer informasjon om hvilke muligheter vi tilbyr!

Bygge hus? Bygge nytt hus på egen tiot. Bygg trygt med Konsmohus