SKOLE

Skolebygg er hele tiden i utvikling. Modulbygg er derfor en god løsning. Byggene har kort byggetid og kan lett endres i ettertid dersom behovet skulle komme. Modulbygging er i tillegg en kostnadseffektiv byggemetode. Vi leverer alt i fra små enheter med bare et par moduler til større bygg på flere hundre kvadratmeter.

Refferanser