Skip to content

Boliger til flyktninger

Tidligere ble det bosatt rundt 5 000 flyktninger hvert år i Norge. Så sent som i januar 2022, rett før Russland gikk til krig mot Ukraina, planla Utlendingsdirektoratet for bosetting av 3 000 flyktninger i løpet av 2022 og samme for 2023. Krigen endret på dette. I løpet av 2022 ble 31 258 flyktninger bosatt i Norge, hvorav 27 058 var fordrevne fra Ukraina. For 2023 er norske kommuner bedt om å bosette 38 000 flyktninger.

Flyktningene har i stor grad blitt bosatt i ledige kommunale boliger eller fått bolig i det private leiemarkedet. Men kapasiteten begynner å bli sprengt, og det blir stadig mer krevende for kommunene å bosette nye flyktninger.

I mange kommuner er det derfor blitt aktuelt å bygge nye boliger for å bosette flyktningene. De nye boligene må ikke nødvendigvis bare tilbys flyktninger. Mange kommuner har behov for boliger tilpasset eldre, med trinnfrihet og livsløpsstandard. I mange kommuner er det også mangel på gode boliger i det ordinære leiemarkedet.

Kommunene kan selv være byggherre, eller de kan gjøre langsiktige avtaler med private utbyggere. Husbanken vil antagelig ha en viktig rolle i gjennomføringen av prosjektene, ved bla. å kunne tilby gunstige lån. Lave byggekostnader og rask byggetid vil uansett være sentralt.

Konsmo Fabrikker

 • En av Lindesnes største private arbeidsplass.
 • Bedriften omsatte for 394 millioner i 2022.
 • Vi sysselsetter i dag ca. 125 personer, og har høyt kvalifiserte prosjekt og byggeledere som følger prosjektene.
 • 11 000 m² oppvarmet produksjonslokale.
 • 1000 m² overbygd lager.
 • Produserer 150-200 boliger med elementer og 300 modulhus i året
 • Vi leverer ferdige boliger på Øst, Sør og Vestlandet.
 • Innendørs produksjon

Sikrer høy kvalitet ved:

 • Tørre og kontrollerte arbeidsforhold.
 • Riktige arbeidsstillinger.
 • Tilgang til riktig verktøy.
 • Alle materialer lagres under tak.

Bruksområdet for modul er mange

 • Frittstående enheter
 • Byggeplassrigger
 • Forlegninger
 • Kontorbygg
 • Hybelbygg
 • Skoler
 • Barnehager
 • Boliger
 • Campinghytter
 • Letthus

PROSJEKTBOLIGER

Konsmo Fabrikker kan levere prosjektboliger til kommunale behov med rask og smidig byggeprosess, enten som elementbasert byggesystem eller av moduler. Videre vises det frem eksempler på boliger av ulike størrelser og utforminger. Alle prosjektboliger leveres iht kravene i TEK 17.

Storkemoen leveres som elementbasert byggesett og kommer i flere utgaver og sammensetninger:

Tomannsbolig type 1

Hver enhet med to soverom og alt på ett plan.

Tomannsbolig type 2

Hver enhet over to etasjer med tre soverom.

Firemannsbolig

To soverom og alt på ett plan.

Her vises et eksempel på to og firemannsboliger bygget med Konsmo Fabrikkers modulsystem. Disse har høyere ferdiggrad, og inkluderer mesteparten av tekniske installasjoner og innvendige kledninger allerede på leveringstidspunkt.

Kontakt oss

Erik Thompson

Tlf. 907 41 489

E-post: erik.thompsen@konsmohus.no

"*" obligatorisk felt

Navn*