Konsmo Fabrikker AS søker avdelingsleder

Arbeidsgiver: Konsmo Fabrikker AS
Stillingstittel: Avdelingsleder avd. Øst
Kontorsted: Avd. Øst, Buskerudveien 129, 3027 Drammen
Frist: 13.09.2021
Varighet: Fast

Vi søker en dyktig og engasjert person til stillingen som avdelings- og prosjektleder ved vårt kontor i Drammen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle prosjektorganisasjonen som skal styre og lede rådgivere og underentrepriser i våre prosjekter.
 • Ansvar for å oppfylle de strenge krav til helse, miljø og sikkerhet som vi setter i alle våre prosjekter.
 • Ansvaret for sluttproduktet overfor våre kunder og det samlede resultat av prosjekt når det gjelder sikkerhet, kvalitet og økonomi.
 • Avdelingsleder rapporterer direkte til adm.dir..

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse og gjerne 3-5 års relevant erfaring fra prosjektorganisasjon for byggentrepriser.
 • Alternativt fagbakgrunn fra sentrale bygningsmessige eller tekniske fag som inngår i boligbygging, og erfaring som prosjektleder, anleggsleder, eller sentral rolle med produksjonsansvar kan kompensere for utdannelse.
 • Erfaring fra boligbygging, herunder offentlig saksbehandling, regulering, seksjonering og deling, vil være en fordel.
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdannelse.
 • God økonomisk forståelse for utarbeidelse av kalkyler, budsjetter, risikovurderinger og kontrakter basert på relevante NS-standarder.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode datakunnskaper, herunder Word og Excel.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende stilling i solid bedrift med over 40 års historie.
 • Betingelser etter nærmere avtale.
 • Godt arbeidsmiljø, med mange erfarne medarbeidere.

Ønsker du stillingen, og mener å ha nødvendige kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring for å bli vår nye avdelingsleder, må du sende oss en kortfattet søknad med CV på mail med begrunnelse for hvorfor vi skal velge deg.  Referanser oppgis ved intervju.

For mer informasjon kontaktes adm.dir. Frank Hestås, 38 28 13 07 / 911 70 560 eller avd.leder Lars Berglund, 93 44 44 11 / lars.berglund@konsmohus.no