Skip to content
Vi søker forhandlere på Østlandet
Områdene Ringerike, Jevnaker, Nordre Romerike, Follo og Østfold.

Vi søker forhandlere på Østlandet.

Boligprodusenten Konsmo Fabrikker AS ligger i Sør-Audnedal kommune, 4 mil Nord for Mandal og fremstår i dag som en hjørnesteinsbedrift med solid økonomi og et godt eierskap med langsiktige mål for virksomheten. Bedriften ble stiftet i 1978 og har siden produsert både modul- og elementbaserte boliger for vårt godt etablerte forhandlernettverk på Sør- og Østlandet, samt større boligprosjekter for både privat- og offentlig sektor i egen regi. Konsmo Fabrikker AS produserer og omsetter i dag boliger for ca. 390 mill. til våre kunder. Konsmo Fabrikker er blant landets ledende og mest erfarne boligleverandør innenfor sitt segment.

  • Vi har i dag forhandlere på Østlandet, og ønsker å betjene også distrikter der vi pr. i dag ikke er representert. Vi får stadig nye henvendelser fra kunder i de distrikter vi ikke er representert.
  • Konsmo fabrikker har i dag et avdelingskontor i Drammen som vil bistå nye forhandlere.
  • Vi søker nå forhandlere i områdene Ringerike, Jevnaker, Nordre Romerike, Follo og Østfold.
  • Som forhandler vil du selv stå for markedsføring, salg, kundeoppfølging og bygging.
  • Konsmo fabrikker vil støtte med det vi har av materiell og løsninger, og sørge for tegninger og komplette byggesett til gjennomføring av byggeprosjektene.
  • Vi forutsetter at de som tas inn som forhandlere har nødvendig bransjekunnskap, og har ressurser til å drive egen forretning som forhandler av Konsmohus.

Hvis dette virker interessant, ta kontakt med:

Lars Berglund

Tlf.: 93 44 44 11

E-post: lars.berglund@konsmohus.no

Kvalitet, hurtighet og fleksibilitet