Utdeling av gullklokke

3 ansatte overrakt gullklokke for 25 års sammenhengende ansettelsesforhold.

Vi er takknemlig for alle de dyktige medarbeiderne vi har. I forbindelse med juleavslutningen fikk 3 ansatte overrakt gullklokke for 25 års flott innsatts!👍 Jubilantene er fra venstre: Rune Ougland, Kjell Håland og Sven Ole Tryland. Adm.dir Frank Hestås til høyre.

Helge Haugenes, avd.leder Arendal, fikk også hedersbevis for 25 års sammenhengende ansettelsesforhold, men var ikke til stede.

Andre artikler