Konsmo Fabrikker AS

Breilimoen 15
4525 Konsmo
38 28 13 00
firmapost@konsmohus.no
Frank Hestås

Adm. dir.
38 28 13 07 / 911 70 560

frank.hestaas@konsmohus.no

Kristian Ingemann Erlandsen

Økonomisjef
38 28 13 46 / 938 73 020

kie@konsmohus.no

Anita Andersen

Resepsjon
38 28 13 00

anita.andersen@konsmohus.no

Tore Vrålstad

Produksjonsplanlegger
38 28 13 20

tv@konsmohus.no

Klara F. Stedjan

Kontormedarbeider
38 28 13 05

klara.stedjan@konsmohus.no

Ole Jan Heddeland

Lønnsmedarbeider
38 28 13 04 / 469 51 447

ojh@konsmohus.no

Geir Stolpestad

Avd. leder kalkulasjon
38 28 13 22 / 418 55 816

geir.stolpestad@konsmohus.no

Odd Ågedal

Byggeleder
38 28 13 67 / 913 56 607

odd.aagedal@konsmohus.no

Tove Gyland

Avd. leder prosjektering (arkitekt/teknisk)
38 28 13 36 / 992 67 936

tove.gyland@konsmohus.no

Terje Bruskeland

Ingeniør/faglig leder
38 28 13 25

terje.bruskeland@konsmohus.no

Pål Backstrøm

Tekniker
38 28 13 76

paal.backstrom@konsmohus.no

Danny Fåland

Ingeniør
38 28 13 24

danny.faaland@konsmohus.no

Andreas Meland

Ingeniør
38 28 13 23

andreas.meland@konsmohus.no

Tor Inge Ågedal

Tekniker
38 28 13 32

tor.inge.aagedal@konsmohus.no

Annette Byre

Ingeniør
38 28 13 53

abyre@konsmohus.no

Marius Silvik

Ingeniør
38 38 13 37

marius.silvik@konsmohus.no

Reidar Wilhelmsen

Innkjøpsjef
38 28 13 09 / 482 93 663

reidar.wilhelmsen@konsmohus.no

Ole Smedsland

Innkjøper
38 28 13 28 / 943 76 452

ole.smedsland@konsmohus.no

Håkan J. Andersson

Materialkalkulatør
38 28 13 02 / 909 98 368

haakan.j.andersson@konsmohus.no