Mandal

Øksa 6
4515 Mandal
38 27 15 60

mandal@konsmohus.no

Thorbjørn Tobiassen

Avdelingsleder
38 28 13 84 / 902 05 360

tt@konsmohus.no

Steffen Aarhus

Boligkonsulent
38 28 13 88 / 470 21 668

saa@konsmohus.no

Silje Bang-Hetlevik

Boligkonsulent
Tlf: 38 28 13 81 – 472 40 402

sbh@konsmohus.no

Kristin S. Øksendal

Kontormedarbeider
38 27 15 60

kso@konsmohus.no

Øyvind Søderholm

Byggeleder
38 28 13 83 / 994 95 855

os@konsmohus.no