Ribeodden-i-Høvåg

RIBEODDEN

Unike boligtomter i Høvåg med sjøen på 3 sider og fantastisk sjøutsikt .

RIBEODDEN I HØVÅG

  • Unike boligtomter med sjøen på 3 sider.
  • Fantastisk sjøutsikt.
  • Optimale solforhold.
  • Store tomter på 1300-1500 m2.
  • 60 meter fra sjøen.
  • Godt beskyttet båtplasser i Ribeviga.

Kontakt

BOLIGKONSULENT, RIBE ODDEN

Nils Andersen
Telefon: 415 08 581
E-post: nils.andersen@konsmohus.no

 
KONSMOHUS, AVDELING KRISTIANSAND

Gyldenløvesgate 31
4614 Kristiansand

Telefon: 38 00 65 20
E-post: kristiansand@konsmohus.no