Skip to content
Samarbeid under oppføring
Vi søker entreprenører, byggmestere og utbyggere for samarbeid om utbyggingsprosjekter på Østlandet og i Rogaland.

Konsmohus - den perfekte partner for entreprenører, byggmestere og utbyggere

Konsmohus tilbyr en komplett leveranse av prefabrikerte byggesett. Alle enheter blir produsert som tilpassende elementer som lett lar seg sette sammen på byggeplassen. Denne produksjonsme­toden sikrer lave montasjekostnader, rask byggetid og dermed en meget god totaløkonomi.

Konsmohus har over 40-års erfaring med prosjektutvikling. Vårt byggeprogram sikrer trygghet og profesjonalitet fra a til å. Vi ivaretar hele prosessen: fra tegning, beregning og prosjektering av boligprosjektet til levering av monteringsklare byggesett på byggeplassen.

Boligprodusenten Konsmo Fabrikker AS ligger i Sør-Audnedal kommune, 4 mil Nord for Mandal og fremstår i dag som en hjørnesteinsbedrift med solid økonomi og et godt eierskap med langsiktige mål for virksomheten. Bedriften ble stiftet i 1978 og har siden produsert både modul- og elementbaserte boliger for vårt godt etablerte forhandlernettverk på Sør- og Østlandet, samt større boligprosjekter for både privat- og offentlig sektor i egen regi. Konsmo Fabrikker AS produserer og omsetter i dag boliger for ca. 390 mill. til våre kunder. Konsmo Fabrikker er blant landets ledende og mest erfarne boligleverandør innenfor sitt segment.

Kontakt oss

Hvis dette virker interessant, ta kontakt med:

Erik Thompson

Tlf.: 907 41 489

E-post: erik.thompsen@konsmohus.no

Kontaktskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*

Kvalitet, hurtighet og fleksibilitet